Dây Chuyền Lu Thống Ngọc Cẩm Thạch (Jadeite)

800,000VND

Trong phong thủy, người ta cho rằng ngọc Cẩm thạch có tác động tích cực đến không chỉ sức khỏe mà cả sự thịnh vượng của chủ nhân.

blank
Dây Chuyền Lu Thống Ngọc Cẩm Thạch (Jadeite)

800,000VND