Dây Chuyền Lu Thống Golden Rutilated

640,000VND

Lu thống là linh vật giúp người sử dụng cầu quan phát lộc, thuận lợi trên con đường công danh sự nghiệp, mọi việc đầu xuôi đuôi lọt. Lu thống mang hình tượng chiếc lu, đó là vật dụng chứa đựng của cải châu báu của quý tộc xưa.

blank
Dây Chuyền Lu Thống Golden Rutilated

640,000VND