Vòng Tay Thạch Anh Tóc Bạch Kim

1,200,000VND

Đá thạch anh tóc bạch kim là một dạng biến thể của đá thạch anh và có giá trị cao hơn so với họ hàng của chúng. Bên ngoài trong suốt, bên trong là những sợi tinh thể gần giống kim loại dài, mảnh như sợi tóc.

Vòng Tay Thạch Anh Tóc Bạch Kim

1,200,000VND

SKU: VTTATBK01 Category: