Vòng Charm Citrine

1,000,000VND

Với sắc màu có thể “mê hoặc lòng người” cùng sự quý hiếm đặc trưng, Cirtrine được đánh giá là một trong những loại đá có giá trị cao nhất trong các loại đá quý có sắc màu vàng.

Vòng Charm Citrine

1,000,000VND