Nhẫn Tỳ Hưu Moonstone

1,500,000VND

Tỳ hưu mặt trăng giúp cân bằng các cảm xúc, tăng các cảm xúc tích cực và xua tan năng lượng tiêu cực khi các năng lượng từ mặt trăng được cho là giúp bảo vệ trí não, khơi dậy ước mơ và tính cách tốt đẹp bên trong con người. Không chỉ có vậy, việc nóng nảy, hấp tấp cũng được hạn chế tối đa.

Nhẫn Tỳ Hưu Moonstone

1,500,000VND

Category: