Lắc tay Tỳ Hưu Golden Rutilated

2,500,000VND

Với tính chất vàng óng ánh của mình, Đá Thạch Anh Vóc vàng được xếp vào hành Thổ rất phù hợp cho những người mệnh Thổ và mệnh Kim.

 

Lắc tay Tỳ Hưu Golden Rutilated

2,500,000VND