Hổ Phách

2,500,000VND

Hổ phách lại là đá quý được hình thành từ hóa thạch nhựa cây và xác những loại côn trùng. Với niên đại hàng triệu năm, những hóa thạch này dần biến đổi thành đá với hình dạng và cấu trúc khác biệt.

1 in stock

Hổ Phách

2,500,000VND

SKU: VTHP02 Category: