Dây Chuyền Brown Gardent

400,000VND

Đá thạch anh ưu linh được xem là một trong những loại đá biến thể cực kỳ quý hiếm của thạch anh. Đá thạch anh ưu linh còn được gọi với cái tên là thạch anh rêu và là một loại thạch anh vẫn còn khá mới mẻ đối với nhiều người.

Dây Chuyền Brown Gardent

400,000VND