Dây Chuyền Black Rutilated

700,000VND

Đá Black Rutilated Quartz (Thạch anh tóc đen) là loại đá mang chất bao thể dạng kim hay que màu đen có hình dạng giống như sợi tóc. Và điểm nhấn của loại đá này chính là những dạng sợi như tóc với màu đen. Trong đó thì dạng sợi màu đen có thể dài, ngắn, mỏng hay dày tùy theo sự sắp xếp của thiên nhiên.

Dây Chuyền Black Rutilated

700,000VND

Category: