Một số quy trình điển hình xử lý nhiệt Ruby và Saphia

Một số quy trình điển hình xử lý nhiệt Ruby và Saphia

Quy trình xử lý ruby, saphia hồng có ánh tím (lam) hoặc có sác nâu (tía)

Trong các mỏ ruby, lượng ruby và saphia hồng có mầu tinh khiết (đỏ hoặc hồng) có thể chế tác ngay thành hàng trang sức thường rất ít, đa phần ruby và saphia hồng nguyên liệu ở đây đều bị nhuốm ánh tím (tím/lam) hoặc sắc nâu (tía) và các sắc. thái mẫu khác. Những loại này thường có giá trị không cao do các sắc thái mầu náy ít được ưa chuộng.

Quy trình như sau:

Quy trình xử lý ruby, saphia hồng có ánh tím (lam) hoặc có sác nâu (tía)
Quy trình xử lý ruby, saphia hồng có ánh tím (lam) hoặc có sác nâu (tía)

Các thông số của các quy trình trên được xác định trên cơ sở ánh tím, tím/lam sắc nâu (tía) nhiều hay ít (đậm hay nhạt).

Quy trình xử lý ruby, saphia có màng mây, màng sữa, màng cháo

Trong các mỏ corindon, hầu hết ruby và saphia nguyên khai ở đây đều chứa các khuyết tật khác nhau và ở mức độ khác nhau: đó là các bao thể, các khe nứt, các vết rạn v.v bên trong và bên ngoài. Những loại này thường có độ tinh khiết không cao, đục đến bán trong, ít khi trong suốt. Một trong số các bao thể rất hay thường gặp trong ruby, saphia và gây nên hiện tượng màng mây, màng sữa, màng cháo là rutin, tạo thành trong corindon do quá trình phá huỷ dung dịch cứng.

Ruby, saphia có màng mây, màng sữa, màng cháo dược xử lý theo sơ đồ sau:

Quy trình xử lý ruby, saphia có màng mây, màng sữa, màng cháo
Quy trình xử lý ruby, saphia có màng mây, màng sữa, màng cháo

Các thông số của các quy trình trên được xác định trên cơ sở:

 • Màng rutin (may, sữa, cháo) dâm hay nhat, nhiều hay ít, tương ứng người ta chia các loại ánh lụa, màng may, màng sữa, màng cháo;
 • Kích thước chung của các viên đá trong lộ mẫu nguyên liệu
 • Khối lượng mẫu cần xử lý:
 • Kiểu lò sử dụng;
 • Các đặc tính khác của nguyên liệu, như độ lún nứt, hình khối v.v.

Quy trình xử lý ruby, saphia có các dài, đốm, vết mẩu lam

Hầu hết corindon khai thác được từ các mỏ đều có màu sắc không đồng nhất, hoặc mầu phân bổ không đồng đều trong củ viên đá, dẫn đến các hiện tượng như nhiều mầu, nhân mẩu, dai mau, đom mau, doi måu v.v. Đa số các sọc, dài, đốm, vet mau này thường có mẩu lam trên nen không mầu hoặc các mầu khác như đỏ, hồng, tím v.v. Tất cả các hiện tượng không đồng nhất về mau sắc này đều làm giảm đáng kể chất lượng viên đá, đặc biệt là mầu sắc.

Sơ đồ chung của quy trình như sau:

Quy trình xử lý ruby, saphia có các dài, đốm, vết mẩu lam
Quy trình xử lý ruby, saphia có các dài, đốm, vết mẩu lam

Các thông số của quá trình xử lý ruby, saphia loại này xác định trên cơ sở:

 • Kích thước của khu vực mầu lam cục bộ, tương ứng ta có thể chia ra (theo
 • kích thước tăng dần): các vết mẩu lam, các đốm mẩu lam, các sọc mầu lam, các dải mầu lam, các đối mầu lam v.v.
 • Độ đậm nhạt của các đốm, vết, sọc, dải mầu lam; Kích thước chung của các viên đá trong lô mẫu nguyên liệu:
 • Khối lượng mẫu cần xử lý;
 • Kiểu lò sử dụng; Các đặc tính khác của nguyên liệu.

Các dấu hiệu phân biệt đá quý xử lý nhiệt và đá quý tự nhiên

Các dấu hiệu của đá quý xử lý nhiệt được dẫn ra ở các bảng

Nhiệt độ nóng chảy và tính chất các biến đổi của các bao thể rắn trong corindon trong quá trình xử lý nhiệt:

 • Apatit : Nhiệt độ nóng chảy thay đổi theo thành phần
 • Canxit: Canxit bị phân hủy ở 885oC (1atm) và nóng chảy ở 1339 oC
 • Corindon: Là nhiệt độ nóng chảy của corindon tinh khiết hóa học
 • Flogopit > 600 ở 600 oC bắt đầu bị phân hủy
 • Graphit 3700 Graphit bắt đầu thăng hoa ở 3650 – 3695oC trước khi nóng chảy
Các biến đổi trong các bao thể khác trong corindon trong quá trình xử lý
Các biến đổi trong các bao thể khác trong corindon trong quá trình xử lý
 • Hematit 1388
 • Mica > 600 Nhiệt độ nóng chảy thay đổi theo thành phần
 • Pirotin 1195 Pirotin thường đi kèn với pirit, bắt đầu bị phân hủy ở 690oC trước khi nóng chảy
 • Rutin nguyên sinh 1825 Rutin bị phân hủy ở 1640oC
 • Sphen 1382
 • Spinen 2135 Spinen tinh khiết hóa học có điểm nóng chảy 2135oC, thường ở 1925oC (± 40)
 • Zircon 2430 Điểm nóng chảy 2430oC (± 30)

Công ty cổ phần Trang sức và Đá quý Việt nam là một trong những công ty hàng đầu cả nước về thiết kế, chế tác về đá quý và trang sức. Nếu có mong muốn tư vấn thiết kế sản phẩm trang sức, đá quý mang tính “cá nhân hóa và gắn liền với câu chuyện của bản thân”,  Quý khách vui lòng đăng ký trực tiếp trên website để được phục vụ tốt nhất.

Để được tư vấn trực tiếp, Quý Khách vui lòng bấm số HOTLINE hoặc đăng ký trực tuyến TẠI ĐÂY. Ngoài ra, nếu Quý khách cần hỗ trợ luôn, vui lòng nhắn tin tại TẠI ĐÂY (24/24).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *