Phân cấp chất lượng và định giá Kim Cương (Phần 2)

Độ tinh khiết

Tổng quan

Độ tinh khiết chỉ mức độ tương đối các bao thể bên trong và các khuyết tật bên ngoài của viên kim cương, được xác định bởi một nhà chuyên môn có đào tạo, có thị giác bình thường, sử dụng kính phóng đại tiêu sắc (achromatic) và tương phẳng (aplamatic) x 1), dưới nguồn sáng hân tạo có chỉ số kĩ thuật từ D 55 đến D 65 (nguồn sáng chuẩn – CIE).

Tất cả các đặc điểm bên trong thấy được đều là các bao thể. Đó là:

  • Các bao thể kết tinh và rắn, các đám mây, sợi kim que, châm, đốm, các nút thất bên trong…
  • Các khe nứt, khe nứt dạng lỏng chim (nằm trong lòng viên đá hoặc tại phần thắt lưng), các lỗ hổng, cát khai, vi mạch…
  • Các hiện tượng cấu trúc (chỉ trong trường hợp thấy rõ trong viên đá), các mặt ranh giới hạt phản chiếu, các đường sinh trưởng mầu hơi trắng hoặc nâu. Chúng là dấu hiệu bên trong của quá trình sinh trưởng không đều của tinh thể.

Các dấu hiệu bên ngoài không thể loại bỏ được bằng cách đóng bóng lại, mà không dẫn tới làm mất trọng lượng đáng kể, đều phải tính đến khi xác định độ tinh khiết của kim cương đó. Đó là:

  • Các vết do đánh bóng còn sót lại, các cạnh thô, các vết lửa và thắt lưng hơi có dạng lông chim.
  • Các khuết tật nằm ở bên ngoài như các vết xước, khuết tật dạng chấm rất nhỏ.h k
  • Các mặt thừa, các phần còn sót lại của viên kim cương thô (natural).
  • Các đường song sinh, đường sinh trưởng, đường thắt nút, các đường ranh giới trên bề mặt.

Khi xác định độ tinh khiết, các đặc điểm sau đây của các bao thể bên trong và các khuyết tật bên ngoài cần phải tính đến.

Kích cỡ, bản chất, số lượng, vị trí, mầu sắc (và độ sáng)

Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, các cấp độ tinh khiết trong tiêu chuẩn Việt Nam này được phân biệt và xác định như sau (bảng 24.2).

Những viên kim cương nằm dưới cấp 13 hoặc P3 được coi thuộc cấp loại và nằm ngoài thang phân cấp độ tinh khiết này.

Chất lượng chế tác

Chất lượng chế tác được đặc trưng bởi:

  • Hình dạng: là hình dáng chung của viên kim cương, kết hợp với sự phân bố của các mặt giác.
  • Độ cân đối: là quan hệ giữa các phần khác nhau của viên kim cương và đường kính theo thắt lưng.
  • Độ hoàn thiện: chất lượng bề mặt của viên kim cương đã chế tác, độ chính xác về hình dạng và sự sắp xếp của các mặt giác.

Hình dạng

Những hình dạng phổ biến của kim cương được minh họa ở hình 24.3

Ngoài ra còn tồn tại một loại các hình dạng khác nữa và chúng cần được mô tả chi tiết khi phân cấp chất lượng kim cương.

Những phần khác nhau và sự sắp xếp của các mặt giác của một viên kim cương hình tròn thể hiện ở hình 24.4

Độ cân đối

Những đặc trưng sau đây được sử dụng để mô tả độ cân đối của một viên kim cương (h.24.5).

+  Đường kính trung bình theo thắt lưng: là trung bình giữa đường kính tối thiểu và đường kính tối đa đối với kim cương hình tròn, hoặc là chiều rộng đối với tất cả các hình dạng khác. Đường kính trung bình theo thắt lưng được sử dụng làm cơ sở để mô tả độ cân đối.

+  Kích thước mặt bàn: là kích thước trung bình của mặt bàn, được tính bằng phần trăm so với đường kính trung bình theo thắt lưng.

+  Chiều cao phần nóc và (hoặc) góc phần nóc:  Chiều cao phần nóc là khoảng cách trung bình từ mặt thắt lưng trên đến mặt bàn, được tính bằng phần trăm của đường kính trung bình theo thắt lưng. Góc phần nóc là góc trung bình giữa mặt giác chính trên (mặt vắt) và mặt thắt lưng trên, tính bằng độ.

+  Độ sâu phần đáy và (hoặc) góc phần đáy:  Độ sâu phần đáy là khoảng cách trung bình từ mặt thắt lưng dưới đến mặt chóp, được tính bằng  phần trăm (%) so với đường kính trung bình theo thắt lưng. Góc phần đáy là góc trung bình giữa mặt chính dưới và mặt thắt lưng dưới, đưới tính bằng độ.

+  Độ dày theo thắt lưng, được thể hiện bằng:

– Phần trăm (%) so với đường kính trung bình theo thắt lưng, có chỉ rõ giá trị cực đại, giá trị cực tiểu và (hoặc) giá trị trung bình: hoặc

– Độ dày cực đại, độ dày cực tiểu hoặc độ dày trung bình theo các cách mô tả sau đây: cực kỳ mỏng, rất mỏng, mỏng, trung bình, hơi dày, dày, rấy dày và cực dày.

Nếu thắt lưng không thật thô thì tính chất của nó có thể được mô tả như sau: được mài giác, được đánh bóng

+   Kích thước mặt chóp:  Kích thước mặt chóp được biểu thị bằng phần trăm (%) trung bình so với đường kính trung bình theo thắt lưng; hoặc được mô tả như sau: Nhọn, rất nhỏ, nhỏ, trung bình, rộng, rất rộng.  Ngoài ra, tính chất của mặt chóp cũng có thể được mô tả.

+  Tổng độ dày, độ cao: Là khoảng cách giữa mặt bàn và mặt chóp, được tính bằng phầm trăm (%) so với đường kính trung bình theo thắt lưng.

Độ hoàn thiện

Độ hoàn thiện bao gồm độ bóng và độ đối xứng. Khi xác định độ bóng và độ đối xứng cần chú ý đến các đặt điểm (khuyết tật) bên ngoài.

+   Độ bóng:  Độ bóng phản ánh chất lượng bề mặt của các mặt giác và được chia thành các cấp sau đây: rất tốt, tốt, trung bình và kém.

+   Độ đối xứng:  Độ đối xứng phản ánh sự chính xác về hình dạng của viên kim cương và sắp xếp của các mất giác và được chia thành các cấp sau đây: rất tối, tốt, trung bình và kém.  Khi phân cấp độ đối xứng, cần chú ý đến các sai lệch chủ yếu sau: Không hoàn toàn tròn hình dạng không đều, độ cao phần nóc thay đổi, mặt bàn và mặt chóp lệch khỏi vị trí trung tâm, thất lưng gợn sóng.

Công ty cổ phần Trang sức và Đá quý Việt nam là một trong những công ty hàng đầu cả nước về thiết kế, chế tác về đá quý và trang sức. Nếu có mong muốn tư vấn thiết kế sản phẩm trang sức, đá quý mang tính “cá nhân hóa và gắn liền với câu chuyện của bản thân”,  Quý khách vui lòng đăng ký trực tiếp trên website để được phục vụ tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *